Avançar en el concepte d’atenció integral (AI) va ser el principal objectiu de la setzena Conferència Internacional d’Atenció Integrada que va reunir, del 23 al 25 de maig a Barcelona, més de mil assistents provinents d’una cinquantena de països d’arreu del món. La conferència, organitzada per la International Foundation for Integrated Care (IFIC), va ser el marc de confluència on professionals del camp de la medicina i els serveis socials van presentar les seves propostes. La ideació d’un Pacte d’Estat per al desenvolupament d’un model d’AI va ser una de les propostes presentada per la New Health Foundation (NHF), que des de 2014 promou l’Observatori de Models Integrats en Salut (OMIS). Segons Emilio Herrera, president de la NHF, “s’ha d’establir una política estratègica comuna per a l’àmbit sanitari i el social que garanteixi, sobretot, la continuïtat de resultats”.

En aquesta línia es va expressar Josep Maria Campistol, director Mèdic de l’Hospital Clínic, qui va assegurar que “per aconseguir el model d’integració real hem de seguir un cicle continu i poder garantir que aquest model serveixi per a qualsevol persona en qualsevol moment de la seva vida, perquè la vida és continua”. Campistol va destacar la necessitat de respectar el projecte vital de cada persona.“ Aquest fet és importantíssim, el projecte vital de cada individu és el projecte de present i de futur, per tant, és continu i ha de ser considerat en la seva globalitat”, va dir.

Acció Municipal

Per la seva banda, Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l’Ajuntament de Barcelona, va reconèixer que actualment, “tot i que s’estan fent passes, els models de salut resten encara fragmentats”. Segons Tarafa, “la coordinació de nivells assistencials sanitaris i socials“aconsegueix descarregar la pressió que recau sobre l’àmbit clínic-sanitari, millora la qualitat de l’atenció i la satisfacció de les persones i els professionals”. Aquesta integració també, segons Tarafa, necessita un lideratge públic a nivell estatal però, sobretot, municipal. “Els municipis són claus, són la porta d’entrada dels nostres ciutadans i és clau que fem integració en aquest nivell”. Com a exemple d’atenció integral a nivell local, Tarafa va citar el Pla d’Actuació Municipal de Barcelona.

Dolors Bassa, consellera de Treball, Afers Socials i Famílies va destacar que el Pla Interdepartamental d’Acció i Interacció Social i Sanitària (Piaiss) és l’eina clau per avançar cap a l’atenció integrada.“Creiem que el Piaiss ha de jugar un paper de primer ordre en aquesta integració. Tots tenim clar que en l’àmbit de les polítiques socials i sanitàries, les persones han de ser el centre”. Tanmateix, Bassa va reconèixer que el principal problema que existeix actualment és que “les persones sovint són subjectes passius que reben indicacions o ordres de professionals de diferents àmbits en què cada un dóna les seves ordres”. Per aquest motiu,

Bassa va explicar que, actualment, l’equip del Piaiss enregistra 14 territoris amb experiències integrades, amb el nou model de col·laboració dels àmbits de l’atenció primària en salut i en serveis socials.

Una de les iniciatives de model d’AI presentades va ser el projecte mèdic Connecare, un projecte d’abast europeu coordinat pel Centre Tecnològic Eurecat que té com a objectiu principal beneficiar, mitjançant un sistema intel·ligent, adaptatiu i personalitzat, l’estat dels pacients amb més d’un malaltia crònica. Segons Felip Miralles, director d’eHealth d’Eurecat, aquest projecte també busca facilitar el treball dels professionals. “Es tracta que els diferents nivells assistencials, la primària, l’especialitzada i el sector social comparteixin processos, mitjançant eines col·laboratives, per comunicar-se millor”.